MZKonsulting

Pomoc techniczna

 Nawet podróż na dystans tysiąca mil musi się rozpocząć od postawienia pierwszego kroku. (Lao Tzy)

 
Jak się z nami skontaktować?
Napisz maila na nasz adres mzuk@mzkonsulting.pl  i opisz co cię interesuje z naszej oferty. Po zapoznaniu się z Twoim
zapytaniem odpowiemy niezwłocznie.
 
Czy moja firma potrzebuje takich usług?
Każda firma, nawet ta dobrze funkcjonująca, jak każdy układ, potrzebuje przeglądu. Najlepiej taki przegląd wykonać przez
niezależnego konsultanta, aby również mogły być postawione niewygodne pytania. Zdecydowanie taniej jest prowadzić
działania profilaktyczne niż walczyć z kryzysem.
 
Czy muszę zgadzać się z wnioskami konsultanta?
Oczywiście, że nie musisz. Wnioski konsultanta, są wnioskami konsultanta i bez ich krytyki nawet nie wolno się z nimi zgadzać.
Tylko otwarta wymiana poglądów doprowadzi Cię do odpowiednich wniosków, Twoich wniosków, z których wynikną stosowne
działania. Działania w Twojej firmie.