MZKonsulting

Usługi

 Lekarz, aby uzdrowić pacjenta, musi najpierw rozpoznać chorobę. (Plutarch)

 
Oferta MZKonsulting skierowana jest głównie do firm średniej wielkości. Podstawowe usługi to:
 
·         Analiza pozycji firmy
·         Opracowanie strategii rozwoju
·         Analiza opłacalności inwestycji
·         Usprawnienie metod zarządzania
·         Doradztwo w zakresie wykorzystania technologii informatycznych
·         Doradztwo w zakresie wyboru zintegrowanego systemu informatycznego
·         Audyty rozwiązań informatycznych
·         Doradztwo strategiczne
·         Marketing strategiczny
·         Pozyskiwanie partnerów strategicznych
·         Outsourcing

Świadczymy kompleksowe usługi związne z realizacją zadań w ramach 2 etapu POIG 6.1 Paszport do eksportu, w tym: 
·        Organizacja misji gospodarczych za granicą
·        Wyszukiwanie i dobór partnerów handlowymi:
o   Przygotowywanie baz danych,
o   Przygotowywanie badań marketingowych,
o   Usługi doradcze w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych,
o   Przygotowanie ofert współpracy,
o   Przygotowanie i prowadzenie negocjacji handlowych z partnerami handlowymi,
o   Organizacja spotkań z partnerami handlowymi,
·        Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej:
o   Opracowanie optymalnej strategii finansowania,
o   Wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł,
o   Wskazanie rekomendacji źródeł finansowania,
·        Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych:
o   Opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki dodatkowe,
o   Przeprowadzenie analizy cyklu życia produktu na wybranych rynkach docelowych,
o   Przeprowadzenie analizy wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranych rynków docelowych,
o   Przeprowadzenie analizy wyglądu i bezpieczeństwa produktu oraz opakowania,
o   Stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego


NOWOŚĆ !!!!!
Audyty energetyczne budynków