MZKonsulting

O nas

Za najdzielniejszych duchem można by uznać tych, którzy znając na równi grozę jak i słodycz życia nie ustępują przed
niebezpieczeństwem. (Teukidydes)
 
 
·         MZKonsulting to grupa doświadczonych menedżerów z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych
    w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.
 
·         Wywodzimy się z branży nowoczesnych technologii. Nasi managerowie znają problemy z jakimi się borykają polskie
     firmy jak mało kto. Wieloletnie wdrożenia systemów ERP w różnych branżowo przedsiębiorstwach pozwalają na
     postawienie powyższej tezy.
 
·         Modelowanie procesów produkcyjnych, handlowych czy zarządczych jest podstawowym zagadnieniem podczas
     współpracy z przedsiębiorstwem. Wynikiem takiego działania jest uporządkowanie przedsiębiorstwa, opisanie
     podstawowych czynności, skodyfikowanie postępowania